Træfældning omkring i verden er et større problem, grunden til at skove bliver fældet er at befolkningen skal have arealer at dyrke på, i de områder fremstiller man oft palmeolie, og hvad skulle de ellers lave af, så det skal man også have med når man anklager dem for at rydde skoven, tænk på danmark, som også engang var fyldt med skov over det hele, som også blev ryddet på grund af mangel på marker til at dyrke afgrøder på. Hvad kan man så gøre for at løse sådan et problem? Nogle steder er der lavet en bufferzone, som ikke må overskrides, men ellers kender jeg ikke andre metoder til at stoppe fældningen af træer i regnskovene. Men der er også igangsat projekter som går ud på at planter træer der hvor skoven er blevet fældet. Det gøres for at reducerer co2 udslippet, og ikke mindst at bevarer dyrenes levesteder. Der bliver i dag fældet omkring 13 millioner hektar skov årligt, så derfor er det vigtigt med reetablerings strategier, og mange andre tiltag. Hvis der ikke bliver plantet nye træer resultere de i at områderne bliver til ørken. En anden ting er økosystemerne i regnskovene, de opbevarer meget kulstof, som hjælper på bevaringen af klodens klimaændringer. 20 procent af de drivhusgasser som udledes årligt kommer fra skove som afbrændes. Så der er meget som skal gøres for at bevare skoven, som den er i dag. Men hvis du skal have lavet en træfældning i haven, så tænk plantning af et nyt træ ind i den have, alt hjælper i det samlede regnskab med træer.